تلفن

02165221705

ایمیل ما

info@tadbircard.ir

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه: 8صبح تا 5 بعد از ظهر

ما خدمات ساختمانی، صنعتی و انواع خدمات را ارائه می دهیم

ساخت و ساز جاده ها

ساخت و ساز جاده ها

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

انرژی و قدرت

انرژی و قدرت

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

پلن های ساخت و ساز

پلن های ساخت و ساز

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

خدمات هوا فضا

خدمات هوا فضا

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

زیر ساخت راه آهن

زیر ساخت راه آهن

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

صنعت کشتیرانی

صنعت کشتیرانی

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

جزئیات سایت

جزئیات سایت

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

بازسازی دفتر کار

بازسازی دفتر کار

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

پیش نویس و طراحی

پیش نویس و طراحی

تیم حرفه ای و متخصص ما لورم ایپسوم...

X